All Restaurants & Dining Locations at Riviera Resort in Walt Disney World

Disney Resorts

Riviera Resort

Bar Riva (October 2022)
Le Petit Cafe (September 2022)
Primo Piatto (Mobile Order) (December 2019)
Vivoli il Gelato Riviera Cart (Closed) (April 2021)